maf
03 آذر 1401 - 17:52

پیشرفت شهر با تعریف یک آرمان و معرفی آن به مردم

استاندار اصفهان گفت: تعریف یک آرمان برای شهر و معرفی آن برای مردم در مسیر جلب مشارکت شهروندان و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هایی که مردم به آن احساس تعلق دارند بستر پیشرفت شهر را فراهم می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان ظهر امروز در نشست مشترک شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور با گرامیداشت هفته بسیج و فرصت این گردهمایی شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور برای به اشتراک گذاشتن تجربه‌ها، اظهار داشت: این گردهمایی فراهم شدن شرایطی برای تکامل یافتن نگاه مدیریت شهری است. بسیجوی ادامه داد: قطعا تجربه‌ها به سمت راه‌حل‌های موثری برای همه خواهد بود تا در حل مسائل مختلف شهرها به نحو مطلوبی عمل کنند. مرتضوی مشکلات شهرنشینی و چالش‌های این حوزه مانند مهاجرت، حاشیه‌نشینی، ضعف طراحی و برنامه‌ریزی در مدیریت شهری، نواقص در حوزه هویت شهری، مشکلات آلودگی هوا و مدیریت پسماند، کاستی‌ها در حفظ سرمایه‌های اجتماعی و مسائل زیرساختی و حمل‌ و نقل و اقتصاد شهر را از جمله مسائل روز حامعه برشمرد و گفت: این مسائل دامن‌گیر شهرها و مدیریت شهری در کشور شده است اما غالبا در قبال آن ساده‌اندیشی می‌کنیم و درگیر و دار برنامه‌ریزی‌های کلان و راه‌حل‌های کوتاه زیان‌آور گرفتار شده‌ایم. استاندار اصفهان با بیان اینکه سه مولفه‌ اساسی و تاثیرگذار که هویت شهر را شکل می‌دهد شهر، مردم و سیاست و برنامه‌های اعمالی در مدیریت شهر است، افزود: شناخت صحیح این سه مورد و لحاظ کردن هرکدام در مدیریت شهری، موفقیت در اجرای تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با مدیریت شهر را به همراه خواهد داشت. وی تصریح کرد: تعریف کردن یک آرمان برای شهر و معرفی آن برای مردم و جلب مشارکت شهروندان در باور به این آرمان و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هایی که مردم به آن احساس تعلق کنند می‌تواند مسیری راهگشا و موثر برای پیشرفت شهر فراهم کند. مرتضوی با بیان اینکه شهر آرمانی ما شهری است که در آن به شأن حقیقی انسان توجه شود، گفت: در آرمانشهر اسلامی سعادت جامعه توحیدی در گرو برپایی عدالت و نابودی ظلم و فساد است، در این آرمانشهر آراسته بودن به زیور علم و تقوا یک راهبرد اساسی برای ضمانت رستگاری آن‌ها است. استاندار اصفهان اظهار داشت: در آرمانشهر اسلامی رستگاری انسان به عنوان هدف غایی همه تصمیمات است، لذا هرگونه تصمیمی در کالبد شهر، اقتصاد شهر و آبادانی ظاهر شهر گرفته می‌شود ابتدا با سنجش تأثیر آن در رستگاری شهروندان ارزیابی می‌شود. وی ادامه داد: در این آرمانشهر نیکی، خیرخواهی و دستگیری از دیگران از آموزه‌های ابتدایی در تربیت شهروندان است، طهارت و پاکی در ظاهر و باطن همه برنامه‌های شهری را معنا می‌کند، در آرمان شهر اسلامی امنیتِ سلامت، اقتصاد، اخلاق و امنیت حقوقی جایگاه ویژه‌ای دارد و دغدغه اصلی همه مدیران است. مرتضوی عنوان کرد: در آرمان‌شهر اسلامی، باید شهر امنیت، رفاه، علم، مودت، همدلی، وحدت و عدالت، احسان و نیکی باشد و جلوه‌های مختلفی از این تعاریف شهر معنا شود. استاندار اصفهان بیان داشت: سیاست‌های اتخاذی باید در مسیری باشد که بتواند این مشخصه‌ها را در مدیریت شهر و تجلی آن را در هویت شهر ضمانت کند. آن راوی تصریح کرد: در چنین شرایطی وحدت مردم حول این آرمان شکل می‌گیرد و مسیر را برای رسیدن به یک شهر توحیدی هموار می‌کند، در ادوار گذشته به کرات در نحوه اداره شهرها به جنبه‌های مختلف نیازهای شهر پرداخته شده است اما باید دید چرا هر روز به یک سمتی می‌رویم، روزی به سوی ترافیک، روزی آلودگی هوا و یک روز به زیرساخت‌ها، آموزشی و حقوق شهروندی و منظر و سیمای شهری می‌رویم، دلیل این است که ما به آرمان اصلی به عنوان یک راهبرد اساسی در مدیریت شهر کم توجهی می‌کنیم. مرتضوی ادامه داد: این سنجش‌ها را در تصمیمات خود لحاظ نمی‌کنیم که در تحقق آرمانشهر چقدر موثر است اما باید دید نسبت تصمیمات با هویتی که داریم چیست. استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: به امید روزی که تمام تصمیمات و برنامه‌ریزی شهری حول رسیدن به این آرمان‌شهر انجام شود تا به سمت صلاح و رستگاری مردم حرکت کنیم. دوره کنونی شهرهای فرهنگی دوره کنونی شهرهای فرهنگیدوره کنونی شهرهای فرهنگیعلی قاسم‌زاده شهردار اصفهان نیز در این نشست با اشاره به تاریخ تحول شهرها و بیان اینکه این تاریخ از چهار دوره تشکیل شده است، اظهار داشت: دوره دوم این تاریخ شهرهای صنعتی بودند که تعداد کارخانه، دودکش، توسعه صنعت و اتاق‌های فکر صنعتی را داشتیم. علیقاسم‌زادهوی ادامه داد: در اعتراض به شهرهای صنعتی، شهرهای پاک شکل گرفت و طرفداران محیط زیست خواهان خارج شدن صنایع و آلودگی از شهرها و رفتن به سمت شهرهای پاک شدند، اکنون هم در دوره شهرهای فرهنگی قرار داریم. امروزه شهرهای فرهنگی مقصد گردشگران هستند امروزه شهرهای فرهنگی مقصد گردشگران هستندامروزه شهرهای فرهنگی مقصد گردشگران هستندقاسم‌زاده گفت: امروز شهرهای فرهنگی مقصد گردشگری است، گردشگرانی که قصد سفر دارند وقتی می‌خواهند مقصد سفر خود را انتخاب کنند به دنبال آن هستند که ببینند در آن شهر چه مناسبت‌ها، رویدادها و فستیوال‌های فرهنگی برگزار می‌شود. شهردار اصفهان تصریح کرد: امکان درگیری همزمان همه این مشکلات صنعتی و آلودگی و... هست اما می‌دانیم که بسیاری از مشکلات امروز از مسیر فرهنگی قابل حل است. وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات در حوزه حمل‌ونقل، خدمات شهری و مدیریت پسماند از طریق ارتقاء سطح فرهنگ مردم قابل حل است و اقدامات زیرساختی بدون فرهنگ غیر قابل حل است. کمبود در میزان فضاهای فرهنگی سطح شهر کمبود در میزان فضاهای فرهنگی سطح شهرکمبود در میزان فضاهای فرهنگی سطح شهرقاسم‌زاده عنوان کرد: امروز جامعه ما به شدت نیاز به فضاهای فرهنگی در شهر دارد چراکه مشکل و خلأ وجود دارد و در سطح شهر جایی را نداریم که مردم بتوانند استفاده کنند و لذت مشروع ببرند. شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: امید است با استفاده از فرصت خدمت، شهرها را از نظر فرهنگی به سمت سبک زندگی اسلامی پیش ببریم، بسیاری از مشکلات با همین فرهنگ قابل حل است. سبک زندگیپایان پیام/۶۳۱۱۹/ش
منبع: فارس
شناسه خبر: 878182