maf

آخرین اخبار در مورد حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بندر بانیاس سوریه

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بندر بانیاس سوریه

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بندر بانیاس سوریه به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رژیم صهیونیستی حدود ساعت ۶:۳۰ صبح امروز (شنبه، ۱۹نوامبر)،  حمله‌ای هوایی به بندر بانیاس سوریه بر فراز دریای مدیترانه داشت و نقاطی در منطقه مرکزی و ساحلی را با موشک مورد هدف قرار داد. رژیم صهیونیستیسوریهدریای مدیترانهطبق گزارش خبرگزاری رسمی دولت سوریه «سانا»، پدافند هوایی این کشور موشک‌های متجاوز را رهگیری کرده اس ...

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بندر بانیاس سوریه

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بندر بانیاس سوریه به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رژیم صهیونیستی حدود ساعت ۶:۳۰ صبح امروز (شنبه، ۱۹نوامبر)،  حمله‌ای هوایی به بندر بانیاس سوریه بر فراز دریای مدیترانه داشت و نقاطی در منطقه مرکزی و ساحلی را با موشک مورد هدف قرار داد. رژیم صهیونیستیسوریهدریای مدیترانهطبق گزارش خبرگزاری رسمی دولت سوریه «سانا»، پدافند هوایی این کشور موشک‌های متجاوز را رهگیری کرده اس ...

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بندر بانیاس سوریه

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بندر بانیاس سوریه به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رژیم صهیونیستی حدود ساعت ۶:۳۰ صبح امروز (شنبه، ۱۹نوامبر)،  حمله‌ای هوایی به بندر بانیاس سوریه بر فراز دریای مدیترانه داشت و نقاطی در منطقه مرکزی و ساحلی را با موشک مورد هدف قرار داد. رژیم صهیونیستیسوریهدریای مدیترانهطبق گزارش خبرگزاری رسمی دولت سوریه «سانا»، پدافند هوایی این کشور موشک‌های متجاوز را رهگیری کرده اس ...